Contact Us  
 начало > основно положение на Китай > Държавен съвет
Държавен съвет
2004-06-16Държавният съвет, а именно Централното народно правителство, е най-висшият държавен орган. Държавният съвет прилага на практика приетите от ОСНП и неговия Постоянен комитет закони и постановления. Държавният съвет отговаря пред тях и им е подотчетен. Държавният съвет разполага с пълномощия да разработва административно-нормативни актове, да издава административни актове, решения и разпоредби. В Държавния съвет влизат Премиерът, неговите заместници, държавните съветници, министрите, началниците на комитети, Главният ревизор и Генералният секретар. Организационната структура на настоящия Държавен съвет е следната:

Държавни съветници: Чъ Хаотиен, Луо ган, У И (ж.), Исмаил Амат (уйгурска националност) и Ван Джуню

Премиер: Уън Дзябао

Вице-премиери: Хуан Дзю, Дзън Пеййен и Хуъй Ляню

Генерален секретар: Хуа Дзямин

Министерства и комитети, подчинени на Държавния съвет:

Министерство на външните работи: Ли Дзаосин

Министерство на народната отбрана: Цао Ганчуан

Министерство на държавното развитие и Комитет по реформите: министър Ма Кай

Министерство на образованието: Джоу Дзи

Министерство на науката и техниката: Сю Гуанхуа

Комитет по въпросите на науката, техниката и индустрията за нуждите на народната отбрана: министър Джан Юнчуан

Комитет по етническите въпроси: министър Ли Дъ Су (кореец)

Министерство на обществената безопастност: Джоу Юнкан

Министерство на държавната сигурност: Сю Юнюе

Министерство на контрола: Ли Джълун

Министерство на гражданската администрация: Ли Сюедзю

Министерство на правосъдието: Джан Фусън

Министерство на финансите: Дзин Женчин

Министерство на кадрите: Джан Байлин

Министерство на труда и социалното осигуряване: Джън Сълин

Министерство на поземлените и природни ресурси: Тиен Фънхан

Министерство на строителството: Ван Гуантао

Министерство на железните пътища: Лиу Джъдзюн

Министерство на комуникациите: Джан Чунсиен

Министерство на информацията: Уан Сюдун

Министерство на водните ресурси: Ван Шучън

Министерство на земеделието: Ду Чинлин

Министерство на търговията: Лу Фуйен

Министерство на културата: Сун Дзяджън

Министерство на здравеопазването: У И

Комитет по въпросите на населението и семейното планиране: Джан Уейчин

Китайска народна банка: Джоу Сяочуан - управител

Народно ревизионно управление: Ли Дзинхуа – Главен ревизор

 

Suggest To A Friend
  Print