Contact Us  
 начало > новини
Различни видове инвеститори на държавните имоти
2004-12-14

 

Както съобщи наш кореспондент на 14 т.м. от съвещанието с участие на представители на централните предприятия, 40% от държавните имоти имат повече от 1 инвеститор,включително и частни, и е постигнат голям напредък в преобразяването на централните предприятия в акционерни дружества.

Централните предприятия са големи предприятия, които се намират под контрола от Комитета за контрол и управление на държавните имоти при Държавния съвет. До края на септември тази година котираните в пределите на страната компании, чийто контролен пакет се поема от централните предприятия, наброяват 168. Общата сума на капитала на акциите им заема над 30% от тази на котираните компании в национален мащаб.

Suggest To A Friend
  Print