Contact Us  
 начало > новини
Посолството на Китайската народна република в Република Българияот името на Канцеларията за преподаване на китайски език в чужбинаподари учебни помагала на български учебни заведения с преподаване на китайски език
2004-12-16

 

       Наскоро Посолството на Китайската народна република в Република България, от името на Канцеларията за преподаване на китайски език в чужбина, подари общо 1500 учебни помагала на Софийски университет "Св. Климент Охридски", на Великотърноски университет "Св. Св. Кирил и Методий" и на 18 СОУ "Уилям Гладстон" в София. По време на церемоните по предаване на даренията представители на  ръководствата на учебните заведения и ръководителите на катедрите по китайски език изказаха своите благодарности за оказаната им от китайската страна подкрепа и помощ за обучението по китайски език в България.

 

      В своето слово зам.-ректорът на Великотърновския университет доц. д-р Христо Глушков каза, че тазгодишното дарение е поредното дарение на книги и учебници след голямото дарение от Министерството на образованието на КНР и Канцеларията за преподаване на китайски език в чужбина, направено миналата година, за което той искрено благодари. С това дарение се попълва комплектът от учебни помагала в университета, обогатява се библиотечният фонд от китайски книги, подобряват се условията за обучение на студентите, дава се тласък и се оказва материална подкрепа на по-нататъшното развитие на китаистиката като дисциплина във Великотърновския университет. Той също така изрази своята увереност, че дарените книги ще стимулират желанието на студентите да изучават китайски език, и че ще им помогнат да се запознаят по-добре с китайската цивилизация.

 

       От името на посланика на КНР, първият секретар по въпросите на образованието при Посолството - г-н Гъ Джъцян - също произнесе слово, в което каза, че България е сред първите страни в света, в които е започнало преподаване на китайски език, всички висши учебни заведения, които провеждат обучение по китайски език, възпитават много български китаисти, допринасят за разпространението на китайската култура и съдействат за обмена в областта на образованието между двете страни. Г-н Гъ Джъцян изрази надеждата си, че учебните заведения ще продължат са се развиват в тази насока, и че Китайското правителство и в бъдеще ще оказва помощ и подкрепа за обучението по китайски език в България.

Suggest To A Friend
  Print