Contact Us  
 начало > новини
Трансфера на природен газ
2004-12-30

 

Наш репортер научи от съответното ведомство, че благодарение на изпълнявания се проект за трансфера на природен газ от Западен за Източен Китай, природният газ ще заеме 50% от изразходваните в страната енергийни ресурси и енергийната структура ще се подобри.

Представител на Държавния комитет за развитие и реформи каза, че в продължение на много години, каменните въглища заемат важно място в структурата на енергийните ресурси на Китай. Използването на природния газ е от полза за намаляване на замърсяването на въздуха.

На 30-ти декември, най-дългият в Китай газопровод за трансфер на природен газ ще бъде пуснат в действие. От 2007 година, чрез този газопровод ще се пренася 12 милиарда кубични природен газ метра годишно.

Suggest To A Friend
  Print