Contact Us  
 начало > консулска служба
Изисквания за издаване на виза за Китай
2004-06-16Основни изисквания за издаване на туристическа или бизнес виза за континентални части на Китай:

1. Задграничен паспорт с валидност минимум шест месеца и свободни от печати страници.

2. Попълнен формуляр за виза и една наскоро направени снимка,залепена върху формуляра. Задължително се вписват подробно всички изисквани данни!

3. Допълнителни документи:

За туристическа виза:описание на маршрута на екскурзия, организирана от туристическа аганция, поканата от китайската туристическа агенция или резервацията за самолетни билети или за хотел.

За бизнес виза:поканата от китайската компания или официална покана, издадена от оторизирана организация.

За повече информации може да се обадите на Консулския одел при посолството или click here.

Формуляр download


Основни изисквания за издаване на туристическа или бизнес виза за Хонконгски специален административен район (HSAR):

Кандидатите за виза за Хонконг може да подадат документи в посолството на КНР в РБ. Посолството издава виза за посещение за Хонконг с право на еднократно или двукратно влизане и максималнен срок за всяко пребиваване 14 дена, или транзитна виза с право на еднократно или двукратно влизане и максималнен срок за всяко пребиваване 2 дена. Кандидатите трябва да подадат следните документи:

1. Задграничен паспорт с валидност минимум един месец повече от срока на пребиваване в Хонконг и свободни от печати страници;

2. Формуряри за хонконгска виза;

3. Две наскоро направени снимки (една от тях трябва да се залепи върху формуляра);

4. Поканата от Хонконг или резервацията за самолетни билети или за хотел;

5.Други необходими документи (за информация се обадете на Консулския отдел на посолството);

Кантидатите за виза за Хонконг може да изпратят документи лично до Hongkong Immigration Department по пощата или по факс.

За повече информации

Адрес на Hongkong Immigration Department: IMMIGRATION TOWER, 7 GLOUCESTER ROAD, WANCAI, HONGKONG

Факс : (00852)2824.1133  2824.6111

Телефон: (00852)2824.1212

Website: www.info.gov.hk/immd www.dsi.gov.mo


Срок за издаване на визата:

Пет работни дни от подаването на документите.


Заплащане:

С настоящото се съобщава, че в съответствие с рецизрочния принцип в дипломацията, от 1 януари 2005 г. Посолството на Китайската народна република в Република България въвежда такса в размер на 30$ за обработка на документите на всички български граждани, които кандидатстват за виза за континенталтите части на Китай.

Визата за Хонконг струва 30 щатски долара.

Заплащането става в брой, в щатски долари. Посолството издава фактура за заплатените суми.


Други:

Кандитатите за виза трябва да попълнят формуляра четливо, като впишат всички необходими данни точно и подробно (адрес, телефон, продължителност на престоя и т.н.).

В случай на неточности или липса на данни е възможно молбата за виза да бъде отхвърлена, за което посолството на КНР в РБ не носи отговорност.

Формулярите за виза за континентални части на Китай и за Хонконгски специален административен район са отделни. Кандитатите за виза и за двете части на Китай попълват и двата формуляра, към които прилагат общо четири снимки.Suggest To A Friend
  Print